Vägarna

Stora insatser gällande alla grusvägar har skett sedan 2012. Karta längst ner på sidan visar 3 olika slitagenivåer som påverkar hur vägföreningen jobbar med underhåll av beläggningen. Vägarna underhålls enligt styrelsens årsplan, med extra insatser efter behov. Under våren 2016 har samtliga vägar på västra sidan fått nya slitlager, saltats, hyvlats och trumlats. Nästa år, dvs 2017, är det östra sidans tur.

Årliga anvisningar för parkering i Ljungskogen, inklusive en karta över vilka vägar som patrulleras av anlitat parkeringsbolag finns under fliken ”Nyheter”.

Vägföreningen jobbar dessutom med olika aktiviteter för att se över hastigheten på våra vägar. En flyttbar hastighetsskylt som registrerar hastigheten har köpts in, använts på flera vägar och flyttas runt i området för återkommande mätningar.

NTF Sydost gjorde på uppdrag av Vägföreningen en mätning av hastigheterna i Ljungskogen i april 2015. Hastighetsdisplayer ställdes ut på Storvägen, Kinells väg och Västra Fasanvägen under en vecka. Snitthastigheten var glädjande nog 30 km/h på samtliga vägar men hastighetsöverträdelser gjordes av drygt 70% av alla fordon!

Den högsta uppmätta hastigheten var 100 km/h på Kinells väg kl 20 den 1 april. Ett aprilskämt, måntro?

NTF:s slutsats och rekommendation var att i första hand fortlöpande informera de boende om rådande hastigheter i området, samt betona betydelsen för trafiksäkerheten av att hålla tillåten hastighet.

NTF:s rapport i sin helhet finner ni här: Ljungskogen 2015

En lathund till forkortningarna finner ni här: Lathund förkortningar NTF

Hastigheter Storvägen 1-7 april 2015

Hastigheten för de 12083 fordonen, varav 11430 bilister, var i snitt 30 km/h. 70% av alla fordon gjorde hastighetsöverträdelser.

5-25 km/h; ca 350 st

25-30 km/h; ca 2700 st

35-40 km/h; ca 3800 st

40-45 km/h; ca 2700 st

45-50 km/h; ca 1100 st

45-50 km/h; ca 350 st

50-55 km/h; ca 100 st

 

Vägarna