Styrelsen & kontakt

FÖRENINGEN BADHYTTERNAS VÄNNER

Styrelse 2023-2024

Agneta Neumann, ordF

Cecilia Nilsson kassör
Jenny Mejer, ledamot
Mårten Opitz, ledamot

Andreas Samulesson, ledamot
Bertil Carstam, suppleant
Karin Sjögren suppleant

Sten Kottmeier, revisor


Per-Åke Persson sammankallande i Valberedningen

Kontakt till styrelsen: bhv.badhytterna@gmail.com