Vår brygga

Vi har fortfarande behov av ytterligare sponsring av vår nya brygga.
Anmälan sker på email nybrygga@gmail.com
Vänligen ange: Namn, Adress, Tel nr, samt Text på bräda.
Betalning sker till Villaägareförenings bankgiro nr 260-7513.

2016-06-23

Så är bryggan återställd. Den del av en gammal stege som stack upp ur sanden är borta. Ny stege är på plats och flotten är i. Allt är alltså nu klart för det obligatoriska midsommarbadet.
Stort tack till Janne, Niels, Tobias, Per mfl som kämpat den gånga veckan med att få löst allt detta.

2016-04-24Bryggan har tagit en del stryk i vinter och är i behov av viss upprustning. Nya järn kommer att monteras. De bultar som knäckts kommer att ersättas.

Vidare kommer vi att ersätta den stege som knäcktes i vinter.

Bänkarna börjar bli en aningen slitna. Dock avvaktar vi nog ett år innan vi byter ut bänkarna. Årest fokus blir att renovera plattformen längst ut.

 

Arkiv

2012
Uppdatering 6 Maj
Bryggan är nu helt återställd. Stort tack till Claes Persson som gjort ett fantastiskt jobb med att få alla brädor på plats och säkrat upp hela konstruktionen.
Vidare är nu alla skyltar på plats och 95% av alla gamla skyltar utbytta mot ny skyltar i bättre material. Några skyltar har hamnat bakom de två nya sofforna. Detta kommer att åtgärdas inom kort.Till sist så är alla stegarna på plats.
Allt är klart för årets första bad. ”Sist i är en …” 🙂
Uppdatering 22 April
Arbetet med att reparera bryggan går framåt. Balkar har nu monterats och vi inväntar material för att kunna montera fast planken längst ut på piren. Detta kommer att ske den 5-6 maj. Därefter kommer även de sista skyltarna att monteras. I nu läget ligger plank och stege i vägen för montering. När dessa skyltar är på plats är vi äntligen där att alla som sponsrat bryggan har en skylt på bryggan. det har varit en lång resa.
Under våren kommer även alla gamla skyltar att bytas ut mot nya i bättre material.
 
Uppdatering 30 Mars
Under dagen har 7 stycken pålar slagits ner längst ut på plattformen. Övriga delen av plattformen kommer att repareras inom kort. Vi kommer även att försöka sätt i en stege på mitten av bryggan för att möjliggöra bad för den som så önskar. Vi har ingen uppgift på rådande temperatur i vattnet 🙂
Uppdatering 18 December
Tyvärr kan vi konstatera att bryggan har fått en del skador av senaste stormen. Tre pålar längst ut har knäckts. I en första anblick ser bryggan hel ut ochplattformen är fortfarande intakt men hänger på de andra stolparna. Vi har därför satt upp en avspärrning för att förhindra att man går ut på plattformen.
Vi kommer så snart som möjligt montera bort ca två meter längst ut för att säkerställa att bryggan inte går sönder ytterligare. Vidare har vi tillsammans med Trellegräv som byggt bryggan gått igenom vad som krävs för att reparera bryggan.
Vi kommer att låta slå ner 6-8 nya pålar vilket är dubbel så många som i dag. Detta för att skapa en stabilare konstruktion. Exakt när detta kommer att göras vet vi inte i dagsläget.
Uppdatering 24 November
Alla stegarna är nu upptagna. Vi vill säkerställa att vi inte mister ytterligare en stege pga hårt väder. Vi tror inte att det är allt för många badare som påverkas av detta beslut då tempraturen i vattnet inte är mer än ett par grader 🙂
Vad det beträffar skyltarna och den mer än lovligt långdragna historien, så är vi nu där att vi avtalat med tryckeriet att nya skyltar som ersätter de rostiga skyltarna på bryggan levereras och monteras i mars månad nästa år. Detta innebär vidare att skyltar beställda under sommaren 2011 kommer att monteras först i mars nästa år.
Vi menar att det inte är nödvändigt att montera nya skyltar precis innan vintern och utsätta skyltarna för en vinters hårda slitage.
Vi beklagar detta….
P.s. vi kan lova att tryckeriet har ”fått sina fiskar varma” och det har gjorts en hel del eftergifter vad det gäller pris. D.s.
Mvh
Styrelsen
Uppdatering 4 Oktober

Stegarna är nu upptagna. Det krävdes viss handkraft och en våtdräkt för att få upp de stora stegarna.

Vi har lämnat en stege längst ut för ev höstbadare. Längre fram i höst, innan vintern kommer, tas även den stegen upp.  Vi hoppas att bryggan skall klara höststormarna lika bra som tidigare år.

Uppdatering 5 Augusti
Tyvärr har båda stegarna längst ut brustit i infästningarna. Vi har därför monterat bort båda stegarna för reparation. Orsaken till skadan är inte klarlagd men visst yttre våld måste ha påförts stegarna. Om någon vet mer om detta är ni välkomna att höra av er till oss. Vår förhoppning är att stegarna är lagade och på plats igen inom en vecka.
mvh
Styrelsen.Uppdatering 1 Augusti
Beslut har fattats av styrelsen att inte sätta i flotten i år. Det blir en allt för stor insats relaterat till den begränsade tid som flotten kommer att vara i vattnet.
mvh Styrelsen
  Uppdatering 20 Juli
Nu är äntligen dom sista 25 skyltarna monterade. Dessa skyltar är av den nya sorten som inte rostar. Övriga skyltar kommer att bytas ut men det lyckades inte tryckeriet att få dessa färdiga innan semestern 🙁 Skyltarna monteras därför först i slutet av Augusti….
Som tur är förhindrar dom rostiga skyltarn inte bad från brygga. Det får vi vara glada för 🙂
Livbojen är på plats.
Försenad leverans av flytkroppar gör att det dröjer någon vecka innan flotten är på plats.
Mvh Styrelsen
Uppdatering 15 Juni
Nu är samtliga stegar på plats. Den friliggande flotten dröjer dock då vi leverans av nya flytkroppar dröjer. Vi hoppas kunna få i flotten i mitten av juli.
Skyltarna kommer att monteras v26 som det ser ut nu….
Vidare kan vi konstatera att en livboj försvunnit. Även här har vi beställt nya.
Vi får va glada för det fina vädret och att det inte är allt för kallt i vattnet. 🙂
Mvh StyrelsenUppdatering 20 Maj 2011
En kort uppdatering vad det gäller skyltarna på bryggan. Beslut har nu fattats att samtliga skyltar kommer att bytas ut mot nya skylter. Av de 6 testskyltar som monterades har Test 3 skylten visat sig vara bäst. De skyltar som inte än monterats kommer att prioriteras. Vår förhoppning är att skyltarna skall vara på plats v 23/24 dvs i början av juni.
Mvh Styrelsen.Uppdatering 13 April 2011
Nu känns det som hoppet återvänt. Det kommer nog bli sommar igen.
En trappa har monterats på bryggan för den som vill starta säsongen tidigt.
Tillverkande av ytterligare en ny bredare badstege har startat.
Planen är att sätta i samtliga stegar och badflotten i mitten av maj.Testskyltarna är på plats sedan några veckor och viss indikation på resultat kan redan ses. Bryggkommitten har även putsat ett antal rostiga skyltar för att utvärdera detta alternativ.
Beslut i frågan kommer att tas i början av maj. Målsättningen är som tidigare att montera beställda skyltar innan sommaren är här.
Mvh StyrelsenUppdatering 22 Mars 2011
Den första vårsolen har kommit idag och bryggan är nu isfri för första gången på länge. Vi kan konstatera att den har stått sig mycket bra mot isen och vindarna under vintern. Förutom förlusten av badplattformen och en stege är bryggan intakt. Badbryggan återfanns för övrigt utanför golfklubben. Den är demonterad och borttransporterad.  (Tack till Claes Persson och son).
Vi planerar att montera trapporna i slutet av April.Ett alternativ till badplattformen håller på att utarbetas. Förslaget som ligger nu är att tillverka en liknande trappa som den som sitter ute vid plattformen dvs en bredare trappa med bredare trappsteg. Denna kan inte ersätta plattformen fullt ut men är en ”monteringsbara” lösning som möjliggör vinterförvaring på land..Vad beträffar skyltarna har 6 stycken testskyltar i olika material och märkning monterats i två omgångar. En omgång längst in och en omgång längst ut på bryggan. Vi kommer att utvärdera resultatet om ca 3-4 veckor och kommer därefter att ta ett beslut på hur vi hanterar problemet med rosten på existerande skyltar.
Mvh
StyrelsenUppdatering 18 Februari 2011
De kraftiga vindarna under den gångna helgen har gjort att vågorna tagit den lägre badplattformen med sig till havs. Badplattformen satt vid andra stegen ca en meter över vattnet. Som vi kan bedöma det har det inte orsakat någon skada på pålar och övriga delar på bryggan. Vi kommer diskutera situationen på kommande styrelsemöte den 3 mars. Beslut om ev ny badplattform och konstruktion av den samma kommer att tas under våren.Vad beträffar skyltarna står processen stilla pga den kraftiga nedisning av bryggan. Så snart vädret tillåter och testskyltarna levereras kommer vi montera testskyltarna.
Mvh
Styrelsen2011-02-17 Issoffa, ta med sittunderlag.Uppdatering 6 Januari 2011
 Tyvärr kan vi konstatera att stegen längst ut inte höll för isen. Stegen har knäckts vid infästningarna i bryggan. Dock har inte själva bryggan tagit någon skada. Vi är trots detta nöjda över att vi beslutade att ta upp de övriga stegarna.  Bryggan i övrigt verkar klara vinterns påfrestningar bra.  Vad beträffar skyltarna är inget nytt att meddela. Vi återkommer med testskyltar längre fram.
Mvh
Styrelsen
 2 december 2010
      Bryggan förpackad i is… en hård prövning                  En stege är kvar så det finns inget som
hindrar bad från bryggan… 🙂

 

Uppdatering 15 November

Stegarna på bryggan är nu upptagna. En stege längst ut, har vi låtit sitta kvar för möjliggöra vinterbad från bryggan. Ur ett säkerhets perspektiv anser vi det vara bra om en stege finns kvar i det fall någon trillar i från bryggan.

Som anges nedan kommer ledstängerna på den nya trappan att åtgärdas under vintern.
Planen är att sätta i stegarna i mitten av april 2011.

Problemet med rosten på skyltarna gör vissa långsamma framsteg. Problemet har nu diskuterats med tryckeriets leverantör och två nya testskyltar (med texten TEST TEST) kommer att tas fram på prov. Utvärderingen kommer att göras under vintern. Vår förhoppning är att vi genom detta kommer till rätta med problemen. Om så inte blir fallet kommer vi att söka andra alternativ.

Vår absoluta målsättning är att nya skyltar (inklusive kvarvarande ej monterade skyltar) finns på plats tidig vår 2011.
Mvh
Styrelsen

Uppdatering 22 September
Frågan kring rosten på  skyltarna är ännu inte löst. Vi har valt att montera de skyltar som beställdes i början av juli och som pga semester först levererades i mitten av augusti.

Vi har dock inte lagt någon ny beställning då vi avvaktar svar från tryckeriet. Det innebär att det är 22 skyltar, där anmälan kommit efter den 19 juli, som inte finns på bryggan.

Vi beklagar det inträffade och hoppas att vi kommer till en lösning inom kort.
Tveka inte att skicka ett mail till nybrygga@gmail.com om ni har någon fråga.
Mvh
Styrelsen.

Uppdatering 22 Augusti
Vi vågar påstå att vår nya brygga har blivit en succé. Många har njutit av bryggan i sommar. Jättekul tycker vi i sponsorgruppen och styrelsen.

Ett par detaljer kräver dock en uppdatering
Skyltarna på bryggan har reklamerats till tryckeriet. De skyltar som beställts under sommaren har kommit. Vi avvaktar dock tryckeriets svar angående skyltarnas kvalité innan vi monterar ytterligare skyltar.

Ledstängerna på den nya trappan är en aningen höga. Detta kommer vi att åtgärda till nästa år då tar upp trappan under vintern. Det dröjer dock förhoppningsvis ett tag då vi ser fram emot många härliga bad under sensommaren.
Mvh
Styrelsen

Uppdatering 22 juni 2010.
Bryggan står nu klar i all sin prakt. Vi har fått många positiva kommentarer. Dock saknas skyltarna som ska sitta på bryggan. Skyltarna är beställda och kommer, om allt går enligt plan, att vara monterade då invigningsfesten går av stapeln.Invigningsfest den 4 juli
Samtliga sponsorer är härmed inbjudna till den officiella invigningen av bryggan söndagen den 4 juli kl 17.00. Invigningen hålls i direkt anslutning till Villaägarföreningens årsmöte som startar 16:00. Årsmötet hålls i år på stranden invid bryggan.Nu ska vi hela vägen in till land
Många har valt att sponsra vår nya åretruntbrygga. Stort tack för det! Vi har i skrivande stund ca 90 % av de medel som krävs för att vi skall kunna betala slutfaktura och avsätta medel till framtida underhåll av bryggan.
Funderar du på en planka till? Ta chansen att sponsra vår ny brygga och hjälp oss att nå hela vägen in till land. Barnen, hunden, katten ja det finns många som kan få sitt namn intecknat på bryggan.Stegarna
Flera frågor har kommit in till styrelsen angående stegarna och dess lutning, Många påpekar behovet av en kompletterande trappa som kan användas av äldre och andra som inte kan ta sig upp och ner för stegarna.Vi har beställt en trappa med ”normal trapplutning” med räcke och ordentliga trappsteg i trä. Tanken är att montera trappan till höger precis innan plattformen längst ut. I dagsläget har vi inte leveransdatum men är utlovade att det inte ska ta allt för lång tid. Vår förhoppning är att den skall vara på plats så snart som möjligt.Har ni fler frågor eller tankar tveka inte att skicka ett mail tillnybrygga@gmail.comMvh
Styrelsen och sponsorgruppen

Jobbet med nya bryggan har påbörjats


Uppdatering 2010-05-04

Till medlemmar i Ljungskogens Strandbads Villaägareförening och övriga intressenter till en ny åretruntbrygga i Ljungskogen

Nu startar bygget av vår nya brygga !

Insamlingen av pengar till vår nya åretruntbrygga har gått mycket bra. Vi har i dagsläget ca 80% av de finansiella medel som krävs för byggandet av bryggan. Vi har slutfört förhandlingar med en entreprenör (Trellegräv) och fått till stånd ett avtal som ger oss en beprövad konstruktion av bryggan, fördelaktiga villkor och en attraktiv betalningsplan.

Vi har även erhållit de tillstånd som krävs från berörda myndigheter. Denna process har tyvärr varit mer omfattande och tidskrävande än förväntat vilket har gjort att byggstarten har blivit något försenad.

För att ha bryggan klar till badsäsongen har styrelsen därmed beslutat att nu starta bygget av vår nya åretruntbrygga. Arbetet med att samla in de resterande pengarna går vidare i oförminskad takt.

Byggarbetet kommer att starta den 3 maj. Arbetet förväntas pågå i ca 8 veckor. Delar av Storvägsparkeringen kommer under byggtiden att upptas av maskiner, byggbod, material etc. Detta kommer att vara mest påtagligt de första veckorna då grävmaskin krävs för att slå ner pålarna i botten. I samband med detta kommer också ett visst dunkande ljud också att höras. Vår förhoppning är att bygget inte skall orsaka allt för mycket oreda på och omkring stranden.

Invigningsfest för alla sponsorer!

Det är ju en självklarhet att vi skall fira vår nya brygga med en invigningsfest. Samtliga sponsorer dvs alla som bidragit med köp av en planka eller en bänk, är härmed inbjuden till invigningsfest söndagen den 4 juli kl 17:00. Mer information kommer att anslås på informationstavlan vid infarten till området samt på vår hemsida.
Insamlingen fortsätter !

Som nämnts ovan är vi inte helt i mål med insamling av pengar. Många har valt att sponsra bryggan men det är också många som fortfarande inte anmält sig. Tag därför chansen att vara med och sponsra vår ny brygga och därmed också få en biljett till invigningsfesten. Stolta sponsorer kommer att kunna hitta just sin planka eller bänk.

Om ni saknar anmälningsblanketten för sponsring finns den att ladda ner från vår hemsida www.ljungskogen.info. Det går även bra att skicka in anmälan på mail nybrygga@gmail.com

Slutligen en liten påminnelse till er som anmält intresse för att sponsra en eller flera plankor men inte än betalt. Villaägareförenings bankgironr är 260-7513.
Med vänliga hälsningar

Styrelsen  i Ljungskogens Villaägareförening

Ni kan nu även ladda hem foldrarna som skickats ut till alla med brev.

Uppdatering 2010-02-21
Arbetet med att samla in pengar till vår nya åretruntbrygga har gått mycket bra. Vi har idag ca 300 plankor och 9 bänkar intecknade samt ytterligare några bidrag från privatpersoner och företag. Detta innebär att vi har ca 75% av de medel som behövs för att vi skall kunna finansiera bryggan. Arbetet fortgår därmed och vi vänder oss nu till alla som bor i Ljunghusen samt vidare bearbetning av företag och boende i Ljungskogen.Styrelsen har med detta som underlag beslutat att gå in i slutförhandling med en leverantör, Trellegräv AB. Kravspecifikationen är oförändrad och finns här på vår hemsida (se Anbudsförfarande i högermenyn). Vi har även beslutat att tillsätta en extern besiktningsman för att säkerställa kvalitén.Nästa steg i själva byggandet är en provpålning i syfte att att kontrollera att träpålarna går att får ner i botten. Detta är viktigt eftersom bottenbeskaffenheten styr valet av pålar som skall upphandlas. På grund av den kalla vintern kan vi dock inte komma igång med detta förrän det har blivit isfritt. Som det känns idag kan det ju dröja men förhoppningen är att provpålningen kan genomföras i mitten av mars och att bygget kan börja i april.  Styrelsens förhoppning är då att bryggan skall stå klar i mitten av juni.
Följ vår bryggbarometer vid infarten till Ljungskogen. Den gröna färgen anger hur mycket finansiella medel som inkommit. Vi hoppas att pelaren snart skall vara helt grön!

Till medlemmar i Ljungskogens Strandbads Villaägareförening och övriga intressenter till en ny åretruntbrygga i Ljungskogen

 

Styrelsen i Ljungskogens Strandbads Villaägareförening har av sina medlemmar fått mandat att verka för en ny åretruntbrygga i Ljungskogen. Beslutet, som togs på årsmöte i juli 2009, har grundats på information som lämnats vid tidigare årsmöten och i vår tidning Varjehanda. Motsvarande information framgår på vår hemsida (se adress nedan).

 

Såsom beskrivits i vår information skall finansiering ske huvudsakligen genom sponsring av våra medlemmar och företag. I maj 2009 gjorde vi en preliminär förfrågan om medlemmarna var villiga att sponsra en året runt brygga. Gensvaret var positivt och vi hoppas nu att bryggan kan finansieras av oss boende i Ljungskogen.

 

För att få anmälan om sponsring formellt bekräftad ber vi att ni fyller i den blankett som skickats ut till alla medlemmarna och skickar till angiven adress samt gör motsvarande inbetalning till angivet konto. Vi ber att även ni som tidigare skickat in intresseanmälan fyller i blanketten och skickar in denna. Inbetalningen skall ha skett före den 30 november 2009. Därefter kommer styrelsen att utvärdera resultatet och besluta om vidare handlingsplan. Information om processens gång kommer att finnas på vår hemsida.

 

Frågor kan ställas  på nybrygga@gmail.com


Utformning

Brygga:

Längd 120 m varav ca 10 m över land

Bredd 2,3 m, bryggplank monteras tvärs längdriktningen

Yttre plattform: Längd 4 m

Bredd 10 m

Stegar:3 stegar, placerade efter 1/4-, 2/4- och 3/4-brygglängd riktade västerut

2 stegar, placerade i ändar av yttre plattform riktat utåt

Bänkar:6 bänkar, placerade längs med bryggan

4 bänkar, placerade på yttre plattform