Strandfest 6 Augusti

Ljungskogens Villaägareförening hälsar alla boende i området välkomna till årets strandfest lördagen den 6 Augusti !
Denna trevliga tradition vid bryggan där vi som bor i Ljungskogen träffas och umgås, äter, dricker, dansar och har det roligt. Det blir även ett fyrverkeri runt 22.00.
Vi börjar kl 19.30 då vi bjuder på en välkomstdrink.
Strandfest 2016 

Highlights från Vägföreningens styrelsemöte 2016-04-07

  • Ny skylt sätts upp vid infarten med information om att högerregeln gäller inom området! Felaktiga trafikskyltar kommer tas bort. Detta kommer att ske under v 15-16.
  • För att få rätsida på det återkommande grop- & vattenproblemet vid Solidenvägen/V.Mellanvägen kommer en ”brunn” att anläggas med rör till andra sidan vägen där det görs en ”sjunkbrunn”. En brunn kommer även att anläggas vid infarten, västra hörnan Storvägen/Falsterbovägen.
  • Området som Q-park patrullerar för att hålla efter felparkeringar kommer att minskas något 2016. Karta samt information läggs ut på hemsidan och visas i Varjehandan.
  • Hyvling av alla grusvägar utförs under april. Även kanterna sopas för att förbättra vattenavrinningen. På västra sidan har det lagts på grus (nytt slitlager), dammbindning i form av salt samt trumlats.
  • Entreprenör har fått i uppdrag att ta ner knäckta, hängande grenar från grönområdet längs Ö.Örnvägen (Tennisskogen). Detta område har prioriterats för att många skolbarn är där och leker.
  • Grus kommer att lägga längs vägen på en liten snutt på Storvägen mellan Ö.Fasanvägen och avsmalningen så att fotgängare inte behöver gå ut i leran.

Läs mer

Villaägareförening på Facebook

Nu finns Villaägarföreningen även på Facebook. Syftet med sidan är att på ett modernt och snabbt sätt informera om villaägareföreningens aktiviteter och andra händelser i området. Detta ersätter inte hemsidan eller Varjehanda utan skall ses som ett modernt och smidigt komplement där vi som bor i Ljungskogen kan dela information med varandra. Sidan administreras av representanter från Villaägareföreningens styrelse. 

Gruppen hittar ni på www.facebook.com/ljungskogen . Gå in och gilla oss! Läs mer

Parkering i Ljungskogen 2016

I Ljungskogen är det tillåtet att parkera på markerade parkeringsplatser.

Föreningen har ett avtal med parkeringsvaktbolaget Q-park, som patrullerar ett antal vägar i södra delen av området (se kartan). Främsta anledning till detta är att hålla ordning under sommartid då många badgäster tar bilen till stranden. Boende inom det aktuella området kan ej parkera längs med vägen utan att riskera böter. Sker felparkering på annan väg som stör framkomligheten eller trafiksäkerheten kan Q-park i samråd med styrelsen utfärda parkeringsbot.

Finns det inom det aktuella området behov att utnyttja parkering längs vägen, utanför din fastighetsgräns, krävs tillstånd för detta. Tillstånd kan utfärdas av styrelsen vid enstaka tillfällen, kontakta vagforeningen@ljungskogen.info.

Qpark 2016 Läs mer

Kalendarium 2016

30/4 kl 20:00 Valborgsfirande Ljunghusens GK

16/6 kl 10:00 Bouleföreningens årsmöte vid Boulebanan

20/6 Tennisskolan Period 1

24/6  Midsommarfirande Sollidenplan

2/7 kl 11:00  Badhytternas Vänners årsmöte vid bastun

5/7 kl 18:00  Vägföreningen årsmöte Matsalen Ljungenskolan

18/7 Tennisskolan Period 2

23/7 kl 10:00 Bastuföreningens årsmöte vid bastun

4-29/7  Simskola

6/8  Ljungskogscupen i Tennis

6/8 kl 19:30  Strandfest på stranden

7/8 kl 11:00 Årsmöte Villaägareföreningen (Stranden)

7/8 kl 18:00 Musik vid bryggan

12/8 Tennis MOP cup

 —  15/6-15/8  Bygg- och spikförbud  —

Läs mer

Röjning efter stormen november 2015

Ett omfattande och kostnadskrävande arbete har gjorts att röja upp efter blötsnön i november 2015. Röjningen har kostat Vägföreningen ca 900.000 kronor. I januari 2016 var de boendes privata grenhögar röjda, dvs de hushåll som betalat till den av Vägföreningen initierade uppsamlingen. Bortforsling av resterande hängande och fallna grenar på allmänningarna kommer att ske under våren.

Redovisning av kostnader för röjningsarbetet kan läsas i Vägföreningens styrelseprotokoll och givetvis kommer årsmötet 5/7 2016 diskutera och behandla stormens följdverkningar. Läs mer

Stormens åverkan

Vi är många som förskräckts över förra veckans snöoväder och dess förödande åverkan på många vackra träd inom området. Ljungskogens Vägförening har förstått att många av dess medlemmar önskar hjälp med bortforsling av nedfallna, avbrutna grenar och har därför beslutat anlita en entreprenör för att hjälpa till med detta.

Vill ni, mot en avgift på 500:-, få hjälp med att få er hög borttransporterad, ber vi er samla ihop grenarna i EN hög vid vägkanten – inte utspritt längs tomtgränsen – före nyår då Vägföreningens entreprenör kommer att påbörja arbetet strax efter. Vänligen sätt in summan (500:-), före 21 december 2015, på bankgiro 118-7475.  Glöm ej att ange fastighetsbeteckning och/eller namn, adress.

Vi är redan nu i full färd med att ta ner och forsla bort hängande grenar på Vägföreningens mark.

OBS. Var försiktiga när ni är ute på era tomter och i skogen då det finns risk för nedfallande grenar. Glöm ej att informera era barn.

Med vänliga hälsningar

Per Möller
Ljungskogens Vägförening

Läs mer

Highlights från Vägföreningens styrelsemöte 2015-08-31

10st ”30-märken” har målats på Storvägen, Kinellsväg samt V.Fasanvägen samt ett ”Varning för barn-märke” på V Fasanvägen.

Avgiften för parkeringsböter följer kommunens taxa. Höjer kommunen sker en automatisk höjning från Q-park. Avgiften ligger nu på 400:-.

Björkslyet har vuxit väldigt mycket under sommaren och det kommer därför att slyröjas redan nu under hösten. Läs mer

Angående byggförbudet

Även i år har vi ett antal byggnationer i området som inte respekterar byggförbudet. Vi har varit i kontakt med samtliga och informerat om de gällande servituten. Viktigt är att poängtera att ingen fått dispens för byggnation under perioden 15 juni – 15 augusti. Vi arbetar vidare med att i görligaste mån få byggherrarna att respektera byggförbudet.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Ljungskogens Villaägareförening. Läs mer