Styrelsen & kontakt

Ideér & synpunkter

Har du en idé eller vill lämna en synpunkt till Vägföreningens styrelse så gör du det bäst genom att skicka ett mail till info@ljungskogenvag.se. Välkommen med dina idéer & synpunkter.

Vid akuta ärenden vänligen kontakta Per Möller på 070 558 07 29.

Glöm inte att anmäla din e-postadress (ange namn, adress, badhyttsnummer och fastighetsbeteckning) till adressregister@ljungskogen.info

 

Ledamöter

Per Möller (ordförande)

Stefan Karlsson

Tom Kellheim

Charlotte Lendrop

Mats Molander

Anna Ottosson

Kassör

Anna Ottosson, ekonomi@ljungskogen.info

Sekreterare

Charlotte Lendrop

Suppleanter

Andreas Morfiadakis

Kajsa Cavallin

Revisorer

Jacob Skanse & Göran Sandell (ordinarie)

Kai Holm & Ingalill Wåhlin (suppleanter)

Valberedning

Peter Erlandsson, Karin Sjögren & Ann Theander

Sammankallande Peter Erlandsson, tel 070 814 22 82