Information kring förestående asfalteringsarbete

Inom några veckor kommer det att påbörjas ett asfalteringsarbete på de vägar inom Ljungskogen som idag har asfalt. Det har delats ut ett informationsblad kring asfalteringen i alla brevlådor på området, detta finner ni också här.