Uppdatering avseende asfalteringsarbetet

Slutbesiktning kommer att ske den 13 september. Förutsatt att det inte finns något att anmärka på då är omasfalteringen sedan avslutad och de asfalterade sträckorna i Ljungskogen åter i fint skick.