Uppmaning

Till Er som gjort anspråk på vägmark genom att t.ex. lägga ut stenar, ris och jordhögar, SE SNARAST TILL ATT ÅTERSTÄLLA

Har Ni frågor runt detta så kontakta:  Per Möller på 0705 580729

Mer information om vad som händer, kolla in vårt senaste protokoll (se under styrelsemöte).