Till hyttägare (Västra skiftet*)

Vi har nu fått dispens från Länsstyrelsen att framföra motorfordon på stranden dvs sträckan från Parkvägens parkering till de drabbade hytterna mot golfbanan.

Dispensen gäller till och med den 9 februari 2024.

Gällande placering av hytten finns bara dispens för två alternativ – ursprunglig plats eller nödflytt till Parkvägens parkering. Uppställning på Parkvägens parkering gäller t o m 15 april 2024 därefter skall parkeringen var tom på badhytter och container.

Vänliga hälsningar / Badhytternas Vänner

*Västra skiftet – sträckan mellan Parkvägen och golfbanan