Badhytter

I april genomförde delar av styrelsen i Badhytternas vänner besiktning av alla badhytter  (Protokoll)

Överlag tycker vi att det ser fint ut! Glädjande kan vi konstatera att vi har reducerat antalet kontrollhytter från 8 till 4! Det finns ett antal hytter som fått anmärkning K i besiktningen, vilket står för ”Kontrollhytt” och innebär att hytten  ägnas särskild uppmärksamhet, vi ber er att åtgärda era anmärkningar snarast.

Ni som står som ägare för dessa hytterna ber vi kontakta oss i bhv.badhytterna@gmail.comsenast den1 juli 2024 om ni vill behålla er hytt och i så fall presentera en åtgärdsplan. Vi erinrar om bestämmelserna i *Tillståndsbeviset” och kommer att återkalla tillståndet om villkoren för detsamma ej uppfyllts (åtgärder vidtagits) senast den 1 augusti  2024.

Styrelsen för BHV är väl medvetna om att det av förklarliga skäl ännu inte funnits tid eller möjlighet att åtgärda de skador säsongens stormar orsakat flera av badhytterna på västra skiftet

Det råder en stor efterfrågan på hytter och om ni är intresserade av att sälja så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt då Badhytternas Vänner har en kölista med intresserade köpare som bor i området.

MVH Styrelsen

Återplacering nybyggda badhytter

Badhytternas Vänner (BHV) har sökt dispens för återplacering av 11 nybyggda badhytter.

(2023-11-27). Vi har fått klartecken på 7 badhytter (50A, 105A, 113, 122, 125, 105B och 106A)

som berörs av tidigare dispens som går ut 2024-09-17. Viktigt att dessa hytter är återplacerade före detta datum. Innan placering göres skall BHV markera platsen. Det är mycket viktigt att placering sker korrekt. Länsstyrelsen har flygfoto på tidigare placering. Av resterande 4 hytter vill Länsstyrelsen ha kompletterande information om hytterna 101 och 506.Vi jobbar med att ta fram historik kring dessa hytter och räknar med att maila iväg denna information under vecka 22.

Gällande dispensen för hytterna på Mellan skiftet (Storvägen-Parkvägen) och hytt 146 som vi skickade in 2023-12-03 har vi fortfarande inte fått något svar. BHV har informerat berörda hyttägare direkt. Om något är oklart vänligen kontakta oss på bhv.badhytterna@gmail.com

Vänliga hälsningar

Föreningen Badhytternas Vänner

NyBrygga24: Nu är vi igång… nästan.

I veckan skrev vi avtal med Svensk Sjöentreprenad. Arbetet är nu planlagt att påbörjas nästa vecka för att ta full fart veckan efter (6:e maj). Om vindarna är med oss och stjärnorna står rätt, har vi en ny brygga till semestern…men det är en väldigt tight tidsplan så vi ska nog ställa in oss på att bryggan först står klar en bit in i Augusti.

Följ oss gärna på Instagram och Facebook

Uppdatering Sponsring NyBrygga24

Brygga24 uppdatering.
Vi har nu fått klartecken från Länsstyrelsen att gå vidare i projektet med att återuppbygga bryggan. En riktigt fin påskpresent! Vi går nu vidare med entreprenören i planeringen och hoppas på byggstart inom kort. Mycket skall dock falla på plats för att vi skall nå i mål innan den siste juni.

Enligt tidigare information har vi fått in de finansiella medel som täcker de omedelbara kostnaderna för bryggan. Imponerande stöd från boende, i och utanför området. Stort tack för det!

Vi vill dock sikta högre och nå en buffert för oförutsedda utgifter samt bygga upp en fond för framtida underhåll och reparationer.
Så tveka inte att gå in och anmäl er om ni vill vara med och sponsra vår nya brygga.

Ev frågor besvaras via mailen nybrygga.sponsring@gmail.com

Uppdatering Brygga24, Sponsringsgruppen

Direktlänk till anmälningsformulär

Vid det extrainsatta årsmötet (protokoll) röstade mötet, med klar majoritet, för en återuppbyggnad av bryggan i samma form och utförande. Vi har sedan dess ansökt och beviljats bidrag från kommunen på 50% av kostnad. Mycket glädjande besked.

Vidare har vi initierat kontakten med Länsstyrelsen för att söka de tillstånd som krävs. Val av entreprenad företag har gjorts med ett första planeringsmöte inplanerat v9. Till sist och kanske allra viktigast är att sponsor gruppen nu tagit fram ett underlag för sponsring av bryggan. Vi behöver få till ett brett stöd för att nå hela vägen fram.


Kära grannar,

Vår älskade badbrygga i Ljunghusen drabbades hårt av stormen Babet i oktober 2023. Nu behöver vi Din hjälp för att få den tillbaka så att vi alla och våra barn och barnbarn kan fortsätta njuta och glädjas åt härliga hopp och dopp!

Sedan 2010 har våra boende och lokala företag gemensamt bidragit till att bygga och upprätthålla denna fantastiska stranddestination.

Bryggan har blivit en naturlig del för alla oss som vill ta ett dopp närsomhelst från morgon till kväll eller bara sitta ner och vila efter en promenad, njuta av utsikten och havsbrisen eller för enkelt umgänge året runt.

Efter stormen Babet satte vi igång med att undersöka möjligheterna att återuppbygga bryggan. Tillsammans med experter inom marina anläggningar har vi utvärderat olika alternativ. Tyvärr visade det sig att vi behöver bygga ett helt nytt pålverk och att kostnaderna blir betydligt högre än förväntat. Å andra sidan blir detta en konstruktion med samma härliga längd (100 meter från strandkant), samma populära plattform fast med cementpelare som kommer att stå ”för evigt”. Mother Nature, bring it on!

Vi har arbetat hårt för att informera och engagera våra boende i processen. På Villaägarföreningens extrainsatta årsmöte gavs gruppen mandat att driva denna ambitiösa återuppbyggnad. Nu vänder vi oss till Dig och ber om Ditt stöd.

Vi har tagit in offerter som visar att återuppbyggnaden kommer att kosta totalt 4,5 miljoner SEK. Vi är övertygade om att vi kan finansiera minst hälften av kostnaden själv och Vellinge kommun har-glädjande nog -beslutat att bevilja ett bidrag för uppförande av bryggan motsvarande hälften av det nödvändiga beloppet, d.v.s. 2,25 MSEK.

Det är endast en entreprenör som kan utföra arbetet med pålning i vatten och det beräknas ta 15 veckor så det är ”bråttom bråttom” om vi ska hinna få en brygga till sommaren 2024. Det är många bryggor längs kusten som ska byggas upp på nytt och vi riskerar att stå utan entreprenör.

Vi ber därför Dig om Ditt generösa bidrag för att vi ska kunna återetablera denna älskade brygga på vår vackra strand. Betänk vad den attraktiva badbryggan betyder för värdet på Din fastighet!

Varje bidrag, stort eller litet, kommer att göra stor skillnad. Du kan givetvis vara anonym.  Om du inte vill vara anonym utan vill att det ska synas att du/din familj var med den gången och hjälpte till då det begav sig, så finns våra sponsringsalternativ;

1) Planka med skylt och valfri text (3500 kr). Det är först till kvarn som gäller, med löpnummer från strandkant och utåt.

2) Badstege i rostfritt stål med skylt och valfri text (20 000 kr)

3) “Pelarplanka” av teak (placerad bland de övriga plankorna i trädäcket fast direkt över cementpelarna) med stor mässingsskylt, valfri text och tio års återplaceringsgaranti (25 000 kr)

4) Grythyttan bänk med skylt och valfri text (50 000 kr)

Om – mot förmodan- projektet inte blir av kommer vi kontakta varje sponsor via email och ombesörja återbetalning av hela beloppet.

Du anmäler dig här på på hemsidan.

Vid eventuella frågor skicka ett mail till nybrygga.sponsring@gmail.com.

Tillsammans kan vi göra detta möjligt och återuppliva en viktig del av vår gemenskap. Vi hoppas på Ert starka stöd för att göra detta till verklighet!

Med vänliga hälsningar

Brygga24 gruppen

Städa på stranden i helgen!

Nu är de flesta hytterna på plats efter senaste stormen och NU är det dags att städa.

Det ligger mycket skräp från gamla hytter, brädor, leksaker och inte minst betongfundament på stranden. Vi behöver alla hjälpas åt att städa.

Om alla bär ner skräpet till stranden, dock inte näravattenkanten, så har Badhytternas Vänner (BHV) ordnat så att hjullastaren kör bort med skräpet till containern 

onsdag den 7/2 – fredag 9/2.

Vi vill påminn om att det är varje enskild hyttägares ansvar att städa upp efter sin hytt,

även gamla betongfundament.

Vänliga hälsningar

Föreningen Badhytternas Vänner

PS. BHV har försökt få hjälp från Länssstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen och kommunen.

Till hyttägare (Västra skiftet*)

Vi har nu fått dispens från Länsstyrelsen att framföra motorfordon på stranden dvs sträckan från Parkvägens parkering till de drabbade hytterna mot golfbanan.

Dispensen gäller till och med den 9 februari 2024.

Gällande placering av hytten finns bara dispens för två alternativ – ursprunglig plats eller nödflytt till Parkvägens parkering. Uppställning på Parkvägens parkering gäller t o m 15 april 2024 därefter skall parkeringen var tom på badhytter och container.

Vänliga hälsningar / Badhytternas Vänner

*Västra skiftet – sträckan mellan Parkvägen och golfbanan

Kallelse

Kallelse till extrainsatt årsmöte i Ljungskogens Strandbads Villaägareförening.

Söndagen den 28 januari kl 14.00

Plats: Ljunghusens Golfklubb.

Det kommer finnas möjlighet att delta digitalt. Anmälan sker via anmälningsformulär.

Eventuell fullmakt registreras digitalt via formulär.

Dagordning.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

3. Val av två justeringsmän

3. Stämman behörigen kallad

4. Föredragning av röstlängd

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Kort lägesrapport och presentation av Brygga24gruppen.

7. Föredragning av Brygga24gruppens framtagna förslag på återuppbyggnad av bryggan. Teknisk konstruktion, kostnad och underhåll har tagits i beaktning.

8. Föredragning av styrelsens förslag på finansiering för återuppbyggnaden av bryggan.

9. Beslut i frågan om återuppbyggnad av bryggan.

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande

Bästa badhyttsägare!

Det är med bestörtning vi får uppleva ytterligare en storm med östliga vindar som drabbat våra badhytter hårt. Vi har en dispens gällande nödflytt av hytter till Parkvägens parkering men dispensen att köra på stranden gällde bara t o m 30 nov 2023.  Vi har precis mailat in ny dispensansökan om transport på stranden som vi hoppas Länsstyrelsen prioriterar i detta läge. Vi kommer att kontakta Länsstyrelsen i nästa vecka, då de flesta är tillbaka på jobbet igen.

Så fort vi har ny information så uppdateras hemsidan.

Vi önskar er alla en God fortsättning och en trevligt Trettonafton!

Föreningen Badhytternas Vänner