Bästa hyttägare,

Nu har dispensen för körning på stranden gått ut. Samtliga hytter är återplacerade på sin ursprungliga plats och några är nödflyttade till Parkvägens parkering. Samarbetet mellan styrelsen och hyttägarna har fungerat utmärkt och vi har kunnat klara återplacering under 20 dagar.

Dispensansökningar för återuppbyggnad av nya hytter och återplacering på Mellersta skiftet (Storvägen-Parkvägen) har skickats in till Länsstyrelsen. Vi hoppas naturligtvis på snabb behandling men det vet vi inte. Hytterna som står på Parkvägen måste flyttas efter den 15 april 2024. Vi håller kontakt med Länsstyrelsen och återkommer med information här på hemsidan samt mail till resp hyttägare.

Nu återstår städning. Vi hoppas att alla vill hjälpas åt att städa kring sin hytt och kasta i containern på Parkvägens parkering.

Vi önskar er alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Föreningen Badhytternas Vänner