Badhytterna uppdatering.


Vi i Badhytternas vänner har idag varit i kontakt med Länstyrelsen som bad oss att inkomma med en ansökan för att få tillstånd att nödflytta de mest drabbade hytterna, ett 30-tal som vi uppskattar går att rädda. Eftersom våra hytter ligger i ett naturreservat krävs det tillstånd för att få till en flytt och godkännande av tillfällig uppställningsplats. Så snart vi har fått vår ansökan godkänd kommer vi att återkomma med  ytterligare information.  En kontainer har nu satts upp på parkeringen vid Parkvägen där ni kan slänga badhyttsrester. För att få nya permanenta platser krävs nya dispenser från Länstyrelsen och detta arbete kommer vi att inleda så snart vi har klarat av den mest akuta situationen.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Badhytternas Vänner