Uppdatering Badhytter

Vi har idag haft möte med Länsstyrelsen nere på stranden för att de skulle kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av skadorna. De informerade oss om vilka tillstånd som krävs för att vi ska kunna återställa badhytterna, eftersom vi måste ta hänsyn till Naturreservat och Natura 2000 reglerna samt Strandskyddet.

Vi fick ett glädjande nog besked om att det är tillåtet att återplacera sin befintliga hytt på tidigare plats! Däremot är det inte tillåtet att placera ny hytt på tidigare plats. Det råder också förbud mot all form av motordriven trafik på stranden utan tillstånd. BHV kommer därför att ansöka om dispens från terrängkörningslagen och säkerställa att en hjullastare då finns tillgänglig.

Detta för att alla då kan flytta sina hytter samtidigt, på hyttägarens bekostnad. Vi återkommer med närmare besked när vi har fått ansökan godkänd. Ni som ser att det är möjligt och önskar återplacera era hytter får gärna meddela oss detta via messenger. För de 30-tal hytter där tidigare platsen har försvunnit kommer vi att ansöka om att få ställa upp hytter/rester av hytter på Parkvägens parkering under vintern.

De 2 hytter som är upplyfta på mellanskiftet och de två som står på kanten ansöker vi också om att de ska få stå kvar upplyfta under vintern. För en mer permanent lösning krävs nya tillstånd och det är ett stort arbete som vi kommer att börja arbeta med så snart den akuta situationen är löst. Med vänlig hälsning, BHV Styrelsen