Till hyttägare på västra skiftet (från golfbanan till Parkvägens parkering)

Arbetet med tillstånden pågår. Parallellt med detta planerar vi för de arbete/uppgifter vi har framför oss. Vi behöver specifikt komma i kontakt med ägarna till de värst drabbade badhytterna. Enligt vår bedömning ägare till: 94, 96, 98, 101, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 136, 146, 506, 105A, 105B, 106A, 106B, 112B, 115A, 115B, 50A, 92A, 92B, 93A, 98C, 98D, 98G, 99A

Vi önskar följande information:

Badhyttsnummer:

Namn:

Mobil:

Mailadress:

Badhyttens status efter stormen: 

Skickas till bhv.badhytterna@gmail.com

Om du är hyttägare och inte inkluderad i ovanstående, men bedömer att din badhytt är i behov av nödflytt eller hjullastare, är du också självklart välkommen att kontakta oss. Observera att det krävs tillstånd för motordrivna fordon på stranden.