Tennis sommaren 2021

TENNISSÄSONGEN 2021 inklusive tennisskola

Välkomna till en ny tennissäsong på Ljungskogens härliga tennisbanor! Vi hoppas att ni och era familjer mår bra trots de prövande tider som råder för närvarande. I fantastiska Ljunghusen finns ju ändå goda förutsättningar till rekreation och till att må bra.

Förhoppningsvis kommer du som vanligt på tennisen att uppleva Båstadgrus, nästan fem månaders spel med start första halvan av maj, tre månaders abonnemang, kuponger på Ljungskogens livs och tennisskola. Dock vet vi alla att förutsättningarna för sommaren även i år ser annorlunda ut. Därför blir det förmodligen ingen MOP-cup, tennisavslutning eller godisregn i sommar heller. Medalj till deltagarna i tennisskolan och lite godis ska vi ändå kunna ordna i sommar också precis som i fjor! Vi får avvakta och ser hur läget i samhället är i början av augusti.

Vi planerar alltså för en nästan normal tennissommar i år också men hoppas att ni har förståelse för om förändringar blir nödvändiga p.g.a. utvecklingen i samhället, nya rekommendationer från myndigheterna eller oförutsedda händelser till följd av Coronapandemin. Det är viktigt att ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer även vid tennisbanorna och att ni är uppmärksamma på eventuella anslag från styrelsen vid banorna.

För våra medlemmar startar abonnemangen i år lördagen den 29 maj och gäller sedan t.o.m. söndagen den 29 augusti. Tennissäsongen är dock längre än så – banorna beräknas vara spelklara under första halvan av maj och planeras att hållas öppna till någon av de sista dagarna i september.

Som ni vet behöver man inte vara medlem för att spela på banorna. Genom att köpa kuponger på Ljungskogens Livs för f.n. 125 kr/kupong har alla möjlighet att spela. En kupong gäller för en timmes spel och ska klistras upp på ledig tid på teckningslistorna som finns uppsatta på anslagstavlan vid banorna på Södra Klockvägen. Vi vill även påminna om att spel endast är tillåtet på bokad tid eller om du har säsongskort. Dessutom måste du ha riktiga tennisskor på dig. Det är alltså inte tillåtet att spela med träningsskor med grövre sula (t.ex. joggingskor), eftersom sådana gör märken i banan och river upp ytan på denna. Det är inte heller tillåtet att spela på blöt bana (efter eller under regn) och självklart inte på andra tider än som framgår av teckningslistorna. Spel är aldrig tillåtet före kl. 8 eller efter kl. 21 och inte under banskötseltid (som också framgår av teckningslistorna på klubbhusets anslagstavla). Uppkomna hål ska omedelbart under speltimmen trampas igen och efter spel ska timmens sista fem minuter användas till banvård, då banan dras och ev. hål trampas till. Ytterligare information finns under säsongen anslagen på klubbhuset och vid banorna.

Abonnenter (dvs de som sedan tidigare har en stående tid varje vecka) uppmanas vänligen betala in årets abonnemangsavgift (800 kr per abonnemangstimme) på Föreningen Ljungskogens Strandbads Tennisbanors bankgiro 492-0351. Betalning emotses senast måndagen den 31 maj 2021. Ange vid betalningen abonnentens namn, vilken bana och speltid ni har samt gärna er e-postadress. Abonnent som vill släppa sitt abonnemang meddelar detta snarast på föreningens e-postadress ljungskogenstennis@gmail.com. Här nås vi också, om du har någon ytterligare fråga angående tennisen.

Tennisskolan 2021


Ljungskogen 2021-06-20:  Obs! Ny e-postadress till tennisskolan! Till följd av problem med e-postadressen nås vår huvudtränare John Hultén numera på den nya e-postadressen (tennisskolaniljunghusen@gmail.com).

Skicka anmälningsinfo till tennisskolans period 2 på nytt!!

Du som inte angett all anmälningsinfo vid betalningen utan lämnat kompletterande info i e-post till den gamla e-postadressen (dvs ljunghusenstennisskola@gmail.com) måste skicka infon på nytt till den nya e-postadressen tennisskolaniljunghusen@gmail.com. Annars har John inte tillgång till infon (kan t.ex. gälla kontaktuppgifter (e-postadress), spelstyrka, önskemål om grupp eller speltid.) John behöver infon senast den 9 juli men skulle du se detta senare så tag kontakt med John ändå.


Var försiktiga ifall ni får mail från den gamla e-postadressen (Ljunghusensstenniskola@gmail.com) eftersom vi inte riktigt vet varför den ej är åtkomlig.


Våra planer är att hålla tennisskolan i sommar precis som vanligt. Även i år leds tennisskolan av huvudtränaren John Hultén. Ni kommer även i övrigt att känna igen våra duktiga tränare från tidigare somrar.

Liksom tidigare år är tennisskolan uppdelad i två perioder om fyra veckor vardera.

Period 1 startar måndagen den 21 juni och avslutas fredagen den 16 juli (sista dag för anmälan måndagen den 14 juni).

Period 2 startar måndagen den 19 juli och avslutas fredagen den 13 augusti (sista dag för anmälan fredagen den 9 juli).

Spelscheman sätts upp vid banorna ca kl. 12 söndagen innan respektive periodstart och skickas även ut på mail till de e-postadresser som angivits vid anmälan.

Skulle det mot förmodan kunna bli tennisavslutning eller MOP-cup, så blir detta fredagen den 13 augusti (då i så fall även de som bara varit med i period 1 är välkomna).

Som vanligt kommer tränarna att göra allt för att tennisskolan ska bli rolig och lärorik! Det är normalt träning tre gånger per vecka. Vid regn ställs dock träningen in. Barnet ska ha fyllt fyra år för att vara med i tennisskolan.

I år kommer dock som alla förstår särskilda förutsättningar att gälla för tennisskolan m.h.t. Coronapandemin. Närmare föreskrifter kan komma att meddelas längre fram eller under träningsperioderna. Det är viktigt att alla följer dessa och de rekommendationer som gäller från myndigheterna (bl.a. Folkhälsomyndigheten). Därför måste bl.a. de barn som har symptom som skulle kunna vara kopplade till covid-19 stanna hemma från träningen. Barn som trots detta skulle uppvisa symptom kan behöva lämna träningen. Träningstillfällen kan komma att ställas in p.g.a. av att tränare har liknande symptom. Vi får inte vara för många kring banorna varför det precis som förra året endast kan bli en person som lämnar de minsta barnen och i vissa situationer kanske inga åskådare kan närvara vid annan träning än för de minsta. Detta innebär att föreningen försöker göra träningen så säker som möjligt men föreningen kan självfallet inte garantera att ingen smitta förekommer på träningen eller vid banorna.

Kostnaden för att vara med i tennisskolan är i år 950 kr per barn och period. (Om man ångrar sig så går det att avanmäla vid första träningstillfället.) Återbetalning av spelavgift kommer inte att ske om träning har ställts in vid ett begränsat antal tillfällen. Liksom i fjor sker anmälan till tennisskolan genom betalning till Föreningen Ljungskogens Strandbads Tennisbanors bankgiro nr 492-0351.

På betalningen ska framgå: namn, födelsedatum (barnet ska alltså ha fyllt fyra 4 år), period/perioder som anmälan avser, hur många år barnet spelat/tävlat, förälders mail (för info från tennisskolan) och även mobilnummer där föräldern kan nås under träningen samt eventuella önskemål om kompis att spela i samma grupp med (ingen garanti men vi försöker lösa detta).

Racket och vattenflaska tar du med till träningen. Endast tennisskor får användas på tennisbanorna.

Frågor om tennisskolan adresseras bäst till John på e-postadressen tennisskolaniljunghusen@gmail.com

(Här kan du också maila om du inte kan få med all information vid betalningen.)

________

Vi hoppas få se många av er på banorna och att ni kommer att trivas där lika bra som alltid.

Trevlig tennissommar och ta hand om er!

Styrelsen

Anders Opitz, Alf Vegelius & Per Larsson