Styrelsen & kontakt

FÖRENINGEN BADHYTTERNAS VÄNNER

Styrelse 2017-2018

Sven- Eric Hersvall,ordf

Börje Andersson, kassör

Vera Hidemark, klubbmästare

Cecilia Nilsson, ledamot

Jenny Mejer, ledamot

Bertil Carstam, suppleant

Agneta Neumann, suppleant

Sten Kottmeier, revisor

Leif Olsson, sammankallande i valberedningen

Kontakt till styrelsen: bhv.badhytterna@gmail.com