Styrelsen & kontakt

FÖRENINGEN BADHYTTERNAS VÄNNER

Styrelse 2021-2022
Agneta Neumann, ordf
Börje Andersson, kassör
Vera Hidemark, klubbmästare
Cecilia Nilsson, ledamot
Jenny Mejer, ledamot
Bertil Carstam, suppleant
Mårten Opitz, suppleant
Sten Kottmeier, revisor

Leif Olsson, sammankallande i valberedningen
Kontakt till styrelsen: bhv.badhytterna@gmail.com