Styrelsen & kontakt

Föreningen Badhytternas Vänner

Styrelsen 2015

Sven-Eric Hersvall, ordförande
Bengt Hidemark, v ordförande
Börje Andersson, kassör
Vera Hidemark, klubbmästare
Cecilia Nilsson, ledamot
Bertil Carstam, suppleant
Jenny Mejer, suppleant

Kontakt till styrelsen bhv.badhytterna@gmail.com

Sten Kottmeier Revisor
Björn Andersson Valberedningens ordförande