Styrelsen & kontakt

Ljungskogens Strandbads Villaägareförening

Vi i Villaägareföreningen har ett, av AB Ljungskogens Strandbad, delegerat mandat att vårda och värna den underbara miljön i Ljunghusen.Som representanter för alla Ljunghusenbor, vill vi lyfta fram och organisera våra kära traditioner (Valborgsfirande, Simskola, Strandfest, mfl.), se till att alla kan njuta av en fin badbrygga och också vårda det fundament som vår miljö vilar på, nämligen några enkla samlevnadsregler och våra servitut.

Villaägareföreningen Styrelsen 2023-2024

Mats Persson (ordf), Filip Banica, Martin Bergman, Christina Cavell, Johan Grundsell, Helen Landelin, Charlotte Lendrop, Agneta Neumann (sekr.), Helena Neumann, Cecilia Sjöstedt (kassör).

Revisor: Rikard Ljung

Valberedningen: Alexander Arnbäck, sammankallande

Kontakta villaägarföreningen