Badhytternas vänner

Om Badhytternas Vänner

Välkomna till Badhytternas vänners hemsida!

Föreningen Badhytternas Vänner, BHV, är en ideell förening från 1992, vars ändamål är att ”bevara och värna om Ljungskogens Strandbads unika badhytter”. För de cirka trehundra badhytternas områden, som är en del av fastigheten 9:40 och som förvaltas av Bolaget, finns det en helt egen detaljplan upprättad av Vellinge kommun, varigenom badhytterna har blivit bygglovsbefriade. Badhyttsägare skall ha markägarens tillstånd att på angiven plats få uppföra badhytt” (=tillståndsbevis). Bolaget har i avtal med BHV delegerat det praktiska arbetet med badhytterna och tillstånds­­bevis för badhyttsplats till BHV som således handhar alla frågor beträffande badhytter såsom tillståndsbevis, ansvar för tillsyn av att tillståndsvillkoren efterlevs, flyttning av badhytter etc. Ett krav för att få ett tillståndsbevis för en plats för sin badhytt är att man har en med bostadshus bebyggd fastighet inom Storvägsområdet. Badhyttsägare får reparera sina badhytter under hela året. Det är tillåtet att gräva fram sin översandade badhytt för hand. Typritning, detaljplan och besiktningsprotokoll finns under en av flikarna nedan.

Tips på hantverkare som varit verksamma inom området

Byggare – snickare

Anderssons byggservice i Vellinge AB                                                Anton Siminic                                                                                                                                                                      070-3318102                                                                                          0700-511435

Bengt Andersson                                                                                     Emil, Höllviken                                                                                                                                                  040-490162, 0733-242183                                                                   073-9158665

Snickerifabrik

AB Gustav Holmström (t ex dörrar och fönster)                                                                                                                                             Vellinge vägen 8, Hököpinge                                                                                                                              040-466233, 070-2540168

Målare

Ljungskogens Måleri AB                                                                            Magnussons Måleri AB                                                                                                                                                                    040-500580                                                                                                   0736-975466

Lundin Måleri AB                                                                                         C&M´s Måleri i Skåne                                                                      070-6457295                                                                                                 0704-120544, 0737-896118

Kranar, kranbilar,frontlastare (för lyft av hytter)

Palmblads Marinservice AB (Falsterbokanalen)                                                                                              ”Arnold”, 040-450564, 070-8535550

Skanörsåkaren Torbjörn Larsson                                                                                                                          040-471302, 070-9114546