Badhytternas vänner

Om Badhytternas Vänner

Välkomna till Badhytternas vänners hemsida!

Föreningen Badhytternas Vänner, BHV, är en ideell förening från 1992, vars ändamål är att ”bevara och värna om Ljungskogens Strandbads unika badhytter”. För de cirka trehundra badhytternas områden, som är en del av fastigheten 9:40 och som förvaltas av Bolaget, finns det en helt egen detaljplan upprättad av Vellinge kommun, varigenom badhytterna har blivit bygglovsbefriade. Badhyttsägare skall ha markägarens tillstånd att på angiven plats få uppföra badhytt” (=tillståndsbevis). Bolaget har i avtal med BHV delegerat det praktiska arbetet med badhytterna och tillstånds­­bevis för badhyttsplats till BHV som således handhar alla frågor beträffande badhytter såsom tillståndsbevis, ansvar för tillsyn av att tillståndsvillkoren efterlevs, flyttning av badhytter etc. Ett krav för att få ett tillståndsbevis för en plats för sin badhytt är att man har en med bostadshus bebyggd fastighet inom Storvägsområdet. Badhyttsägare får reparera sina badhytter under hela året. Det är tillåtet att gräva fram sin översandade badhytt för hand. Typritning, detaljplan och besiktningsprotokoll finns under en av flikarna nedan.