Styrelsen & kontakt

Ideér & synpunkter

Har du en idé eller vill lämna en synpunkt till Vägföreningens styrelse så gör du det bäst genom att skicka ett mail till vagforeningen@ljungskogen.info. Välkommen med dina idéer & synpunkter.

Vid akuta ärenden vänligen kontakta Per Möller på tel 070 558 07 29.

Glöm inte att anmäla din e-postadress (ange namn, adress, badhyttsnummer och fastighetsbeteckning) till adressregister@ljungskogen.info

Ordförande

Per Möller  070 558 07 29

Ledamöter

Lars Sjögren

Mats Molander

Tom Kellheim

Kassör

Anna Lindstedt Ottosson, ekonomi@ljungskogen.info

Sekreterare

Charlotte Lendrop

Suppleanter

Andreas Morfiadakis

Kajsa Cavallin

Revisorer

Jacob Skanse & Göran Sandell

Valberedning

Peter Erlandsson, Karin Sjögren & Ann Theander

Sammankallande Peter Erlandsson 070 814 22 82