Styrelsen & kontakt

Ideér & synpunkter

Har du en idé eller vill lämna en synpunkt till Vägföreningens styrelse så gör du det bäst genom att skicka ett mail till vagforeningen@ljungskogen.info. Välkommen med dina idéer & synpunkter!

Vid akuta ärenden vänligen kontakta Per Möller på tel 0705 580729

Glöm inte att anmäla din e-postadress (ange namn, adress, badhyttsnummer och fastighetsbeteckning) till adressregister@ljungskogen.info

Ordförande:

Per Möller  0705 580729

Ledamöter

Lars Sjögren

Mats Molander

Henrik Wall

Kassör

Anna Lindstedt Ottosson, ekonomi@ljungskogen.info

Sekreterare

Charlotte Lendrop

Suppleanter

Cecilia Dautovic Bergh

Andreas Morfiadakis

Revisorer

Jacob Skanse & Erik Salander

Valberedning

Bo Forsén, Karin Sjögren & Ann Theander

Sammankallande Bo Forsén 070-632 86 50