Ljungskogens vägförening

”Måtte framtida Ljungskogen inte bli ett ordinärt villaområde med bara spillror kvar av den natur vi idag gläder oss åt, måtte området fortsätta att vara skog med varsamt inplacerade hus i den naturmiljö som gjort att vi vill bo här.”

– Per Friberg 1979

Ljungskogens vägförening är en samfällighetsförening som bildades 1964 och är väghållare för vägarna inne i Ljungskogen. Ansvaret omfattar förutom väghållning även skötsel av naturområden, diken och dränering, vinterväghållning, förbättringsarbeten samt ev ombyggnad av vägar.

Läs gärna stadgarna och löpande mötesprotokoll. Vi har just nu e-postadresser till drygt 250 av de 600 fastigheter i området. På sikt, när vi kan nå merparten av våra boende via e-post,  kommer vi att kunna hålla er uppdaterade via mail när intressanta och viktiga saker sker. Om ni mailar namn, adress, fastighetsbeteckning och badhyttsnummer till adressregister@ljungskogen.info så lägger vi till er på vår kommande utskickslista.

Har du en idé eller vill lämna en synpunkt till Vägföreningens styrelse så gör du det bäst genom att skicka ett mail till vagforeningen@ljungskogen.info.

I akuta ärenden kontakta Per Möller på 0705 580729

Med vänliga hälsningar

Vägföreningen