Dispens byggförbud Koltrastvägen 1B , 13:199

Även i år har vi ett antal byggnationer i området som valt att inte respekterar byggförbudet. Vi har varit i kontakt med samtliga och informerat om de gällande servituten. Vi arbetar vidare med att i görligaste mån få byggherrarna att respektera byggförbudet under perioden 15 juni – 15 augusti. 

Med hänvisning till force majeure har styrelsen beslutat att ge dispens från byggförbudet på Koltrasvägen 1B. 

 Mvh Styrelsen Ljungskogens Villaägareförening.