Badhytterna

Den 20 oktober genomförde delar av styrelsen i Badhytternas vänner besiktning av alla badhytter (Protokoll)

Överlag tycker vi att det ser fint ut! Glädjande kan vi konstatera att vi har reducerat antalet kontrollhytter från 12 till 8! Det finns ett 15-tal tal hytter som fått anmärkning i tidigare besiktningar K vilket står för ”Kontrollhytt” och har inneburit att hytten har ägnats särskild uppmärksamhet, vi ber er att åtgärda era anmärkningar snarast.

Ni som står som ägare för dessa hytterna ber vi kontakta oss i bhv.badhytterna@gmail.comsenast den 1 april 2023 om ni vill behålla er hytt och i så fall presentera en åtgärdsplan. Vi erinrar om bestämmelserna i ”Tillståndsbeviset” och kommer att återkalla tillståndet om villkoren för detsamma ej uppfyllts (åtgärder vidtagits) senast den 1 juni 2023.

Det råder en stor efterfrågan på hytter och om ni är intresserade av att sälja så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt då Badhytternas Vänner har en kölista med intresserade köpare som bor i området.