Badhytter

I april genomförde delar av styrelsen i Badhytternas vänner besiktning av alla badhytter  (Protokoll)

Överlag tycker vi att det ser fint ut! Glädjande kan vi konstatera att vi har reducerat antalet kontrollhytter från 8 till 4! Det finns ett antal hytter som fått anmärkning K i besiktningen, vilket står för ”Kontrollhytt” och innebär att hytten  ägnas särskild uppmärksamhet, vi ber er att åtgärda era anmärkningar snarast.

Ni som står som ägare för dessa hytterna ber vi kontakta oss i bhv.badhytterna@gmail.comsenast den1 juli 2024 om ni vill behålla er hytt och i så fall presentera en åtgärdsplan. Vi erinrar om bestämmelserna i *Tillståndsbeviset” och kommer att återkalla tillståndet om villkoren för detsamma ej uppfyllts (åtgärder vidtagits) senast den 1 augusti  2024.

Styrelsen för BHV är väl medvetna om att det av förklarliga skäl ännu inte funnits tid eller möjlighet att åtgärda de skador säsongens stormar orsakat flera av badhytterna på västra skiftet

Det råder en stor efterfrågan på hytter och om ni är intresserade av att sälja så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt då Badhytternas Vänner har en kölista med intresserade köpare som bor i området.

MVH Styrelsen

Återplacering nybyggda badhytter

Badhytternas Vänner (BHV) har sökt dispens för återplacering av 11 nybyggda badhytter.

(2023-11-27). Vi har fått klartecken på 7 badhytter (50A, 105A, 113, 122, 125, 105B och 106A)

som berörs av tidigare dispens som går ut 2024-09-17. Viktigt att dessa hytter är återplacerade före detta datum. Innan placering göres skall BHV markera platsen. Det är mycket viktigt att placering sker korrekt. Länsstyrelsen har flygfoto på tidigare placering. Av resterande 4 hytter vill Länsstyrelsen ha kompletterande information om hytterna 101 och 506.Vi jobbar med att ta fram historik kring dessa hytter och räknar med att maila iväg denna information under vecka 22.

Gällande dispensen för hytterna på Mellan skiftet (Storvägen-Parkvägen) och hytt 146 som vi skickade in 2023-12-03 har vi fortfarande inte fått något svar. BHV har informerat berörda hyttägare direkt. Om något är oklart vänligen kontakta oss på bhv.badhytterna@gmail.com

Vänliga hälsningar

Föreningen Badhytternas Vänner

Städa på stranden i helgen!

Nu är de flesta hytterna på plats efter senaste stormen och NU är det dags att städa.

Det ligger mycket skräp från gamla hytter, brädor, leksaker och inte minst betongfundament på stranden. Vi behöver alla hjälpas åt att städa.

Om alla bär ner skräpet till stranden, dock inte näravattenkanten, så har Badhytternas Vänner (BHV) ordnat så att hjullastaren kör bort med skräpet till containern 

onsdag den 7/2 – fredag 9/2.

Vi vill påminn om att det är varje enskild hyttägares ansvar att städa upp efter sin hytt,

även gamla betongfundament.

Vänliga hälsningar

Föreningen Badhytternas Vänner

PS. BHV har försökt få hjälp från Länssstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen och kommunen.

Till hyttägare (Västra skiftet*)

Vi har nu fått dispens från Länsstyrelsen att framföra motorfordon på stranden dvs sträckan från Parkvägens parkering till de drabbade hytterna mot golfbanan.

Dispensen gäller till och med den 9 februari 2024.

Gällande placering av hytten finns bara dispens för två alternativ – ursprunglig plats eller nödflytt till Parkvägens parkering. Uppställning på Parkvägens parkering gäller t o m 15 april 2024 därefter skall parkeringen var tom på badhytter och container.

Vänliga hälsningar / Badhytternas Vänner

*Västra skiftet – sträckan mellan Parkvägen och golfbanan

Kallelse

Kallelse till extrainsatt årsmöte i Ljungskogens Strandbads Villaägareförening.

Söndagen den 28 januari kl 14.00

Plats: Ljunghusens Golfklubb.

Det kommer finnas möjlighet att delta digitalt. Anmälan sker via anmälningsformulär.

Eventuell fullmakt registreras digitalt via formulär.

Dagordning.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

3. Val av två justeringsmän

3. Stämman behörigen kallad

4. Föredragning av röstlängd

5. Fråga om mötets behöriga utlysande

6. Kort lägesrapport och presentation av Brygga24gruppen.

7. Föredragning av Brygga24gruppens framtagna förslag på återuppbyggnad av bryggan. Teknisk konstruktion, kostnad och underhåll har tagits i beaktning.

8. Föredragning av styrelsens förslag på finansiering för återuppbyggnaden av bryggan.

9. Beslut i frågan om återuppbyggnad av bryggan.

10. Övriga frågor

11. Mötets avslutande

Bästa badhyttsägare!

Det är med bestörtning vi får uppleva ytterligare en storm med östliga vindar som drabbat våra badhytter hårt. Vi har en dispens gällande nödflytt av hytter till Parkvägens parkering men dispensen att köra på stranden gällde bara t o m 30 nov 2023.  Vi har precis mailat in ny dispensansökan om transport på stranden som vi hoppas Länsstyrelsen prioriterar i detta läge. Vi kommer att kontakta Länsstyrelsen i nästa vecka, då de flesta är tillbaka på jobbet igen.

Så fort vi har ny information så uppdateras hemsidan.

Vi önskar er alla en God fortsättning och en trevligt Trettonafton!

Föreningen Badhytternas Vänner

Bästa hyttägare,

Nu har dispensen för körning på stranden gått ut. Samtliga hytter är återplacerade på sin ursprungliga plats och några är nödflyttade till Parkvägens parkering. Samarbetet mellan styrelsen och hyttägarna har fungerat utmärkt och vi har kunnat klara återplacering under 20 dagar.

Dispensansökningar för återuppbyggnad av nya hytter och återplacering på Mellersta skiftet (Storvägen-Parkvägen) har skickats in till Länsstyrelsen. Vi hoppas naturligtvis på snabb behandling men det vet vi inte. Hytterna som står på Parkvägen måste flyttas efter den 15 april 2024. Vi håller kontakt med Länsstyrelsen och återkommer med information här på hemsidan samt mail till resp hyttägare.

Nu återstår städning. Vi hoppas att alla vill hjälpas åt att städa kring sin hytt och kasta i containern på Parkvägens parkering.

Vi önskar er alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Föreningen Badhytternas Vänner

Nyårsdagsdopp

Måndag den 1 januari 2024 kl. 12.00 vid restaurang Strandtugg

För femte gången arrangerar Ljungens Villaägareförening i samarbete med Ljungskogens Villaägareförening Nyårsdagsdoppet. Inled det nya året med ett uppfriskande bad.

Alla badsugna i Höllviken och Ljunghusen träffas på Kämpingestranden vid restaurang Strandtugg i Höllviken. Vi hoppar i prick 12.00. Efteråt bjuder vi på kaffe/the och bulle.

Best in show för man resp. kvinna vinner presentkort. Roliga mössor/hattar och kläder premieras således. Deltagandet är avgiftsfritt och alla är välkomna. Allt deltagande sker på eget ansvar. Röda Korsets förstahjälpengrupp finns på plats.

Välkomna!