Grönområden

Höjd & siktröjnings arbete är utfört. Arbetet med detta fortsätter.

Gallringen har kommit långt, mycket taget på zon 1 som inte tagits tidigare. Zon 3 i stort sett färdigt. Alltså i fas enligt skötselplanen.