Skötsel av grusvägarna

När temperaturen är ca 15° kommer vägarna att hyvlas, saltas & trumlas. Dessutom kommer vägarna på östra sidan att förses med ny grus/slitlager.