Ljunghusens GK:s yttrande över Vellinge kommuns ansökan om tillstånd till byggande av skyddsvallar

Ljunghusens GK har genom Mats Molander avgett följande yttrande över den ansökan om byggandet av skyddsvallar som Vellinge kommun har gett in till MMD. Högaktuell och intressant läsning om vad som krävs för att skydda Falsterbonäset från kommande – och förväntad – förekomst av extremväder.

Yttrande MMD 190627