VIKTIG INFORMATION FRÅN BADHYTTERNAS VÄNNER (BHV)

Gäller drabbade hyttägare på mellersta* och västra*skiftet

Med anledning av stormens påverkan på badhytter i Ljungskogen kommer här viktig information och vägledning vid nödflytt och återplacering.

BHV har ansökt om dispens hos Länsstyrelsen för nödflytt av badhytter till Parkvägens parkering. Denna har nu beviljats av Länsstyrelsen. Samtidigt har vi även fått en motordispens för att köra hjullastare m breda däck på stranden fram till den 30 november. Viktigt att alla har vetskap om och respekterar tiden samt reglerna 

för att köra på stranden.

Vi har varit i kontakt med två entreprenörer:

1. Snickaren Kent Andersson, 070-331 81 02 

2. Palmblads Marinservice i Falsterbokanalen, Arnold, 070-853 55 50

båda har anpassade fordon/redskap till er hjälp för nödflytt/återplacering/plint-jobb.

Om ni önskar hjälp bokas det av varje enskild hyttägare direkt med entreprenören. Det är självklart fritt att använda andra entreprenörer. Kostnaden bekostas av den enskilda hyttägaren. Vänligen meddela BHV, då vi måste veta vem som kör på vår dispens.

Kostnaderna för dispensansökningarna hittills kommer att betalas av BHV. Alla andra

kostnader som är förknippad med enskilda hyttägares hytter skall bekostas av den enskilde hyttägaren

För alla er som måste genomföra nödflytt/återplacering måste kontakta BHV så att återplacering blir till rätt plats. BHV samt Länsstyrelsen har ritningar samt drönarbilder som visar läget före stormen.

Det är viktigt att genomföra nödvändiga åtgärder inom ramen för dispensen, dvs innan 30 november. Detta för att kommunen kommer att städa stranden efter detta datum. Notera gärna att container som står på Parkvägens parkering är till för badhytts ”rester”.

Nedan följer en vägledning på nödflytt/återplacering;

Nödflytt av badhytt till Parkvägens parkering

I dispensen från Länsstyrelsen får hytten vara uppställd på parkeringen till och med den 15 april 2024. Därefter ska hytterna flyttas tillbaka till sin tidigare placering alt. transporteras bort från området. För återflytt från parkeringen kommer det att krävas en ny dispens. BHVskickar in denna under december månad.

Senast 2 veckor efter avslutad åtgärd ska området där hytterna placerats tillfälligt rensas helt från byggmaterial och liknande.

Återplacering av badhytt till ursprungsplatsen

Vellinge kommun har markerat ut den bakre linjen med stolpar. Innan betongplintar återplaceras på ursprunglig plats är det viktigt att BHV godkänt placeringen.

Hytt som helt förstörts i stormen

Viktigt att kontakt tas med BHV så att tidigare plats markeras med nya betongplintar i väntan på att hytten återuppbyggs. Ny byggnation kräver ny dispens.

Mellersta skiftet*

Det rör sig om totalt 7 hytter, 3 hytter (78A, 78B och 77A)står på Parkvägens parkering och resterande 4 hytter(76A, 76B, 75A och 47B) har flyttats bakåt. För ny placering krävs dispens, som kommer att skickas in under december månad.

Som ni förstår är det mycket viktigt att kontakt tages med BHV så att placeringen blir korrekt så vi undviker att behöva flytta på felaktigt placerade hytter.

Vänliga hälsningar

FÖRENINGEN BADHYTTERNAS VÄNNER

bhv.badhytterna@gmail.com

• Mellersta skiftet ligger mellan Storvägens parkering och Parkvägens parkering

• Västra skiftet ligger från Parkvägens parkering ut mot golfbanan