Badhytterna

Den 15 maj genomförde delar av styrelsen i Badhytternas vänner besiktning av alla badhytter. Överlag tycker vi att det ser fint ut! Dock finns det ett 20 tal hytter som fått anmärkning i tidigare besikningar K vilket står för ”Kontrollhytt” och har inneburit att hytten har ägnats särskild uppmärksamhet. men som ännu inte åtgärdats. Vi ber er som står som ägare för dessa hytterna att kontakta bhv.badhytterna@gmail.com senast den 30 juli 2022. Vi erinrar om bestämmelserna i ”Tillståndsbeviset” och kommer att återkalla tillståndet om villkoren för detsamma ej uppfyllts (åtgärder vidtagits) senast den 31 augusti 2022.

Det råder en stor efterfrågan på hytter och om ni är intresserade av att sälja så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt då Badhytternas Vänner har en kölista med intresserade köpare som bor i området.