Byggförbud

Under tiden 15/6-15/8 råder byggförbud i Ljungskogen.  

Vid dispens från byggförbudet läggs information upp på här på hemsidan

Således innebär det att om information om dispens för fastighet inte finns upplagd här på vår hemsida har fastigheten inte erhållit dispens av Ljungskogens Strandbads Villaägareförening”.

Vi hänvisar ev frågor till villa@ljungskogen.info