Våra vackra Badhytter

Det är med förtvivlan vi i Badhytternas Vänner har bevittnat skadorna efter nattens oväder. Förödelsen saknar motstycke. Ett 60-tal badhytter är berörda. De flesta på västra skiftet (golfbanan till Parkvägen), men också ett mindre antal på mellan skiftet (Parkvägen till Storvägen).

Vår fina strand är ett naturreservat och vi behöver därför ha både strandskyddsdispens och dispens från naturreservatsbestämmelser för att få flytta hytter. Detta är något som Badhytternas Vänner normalt ombesörjer för badhyttsägare i Ljungskogen. Eftersom omfattningen denna gång är så stor behöver vi ha ett samarbete med kommunen och Länsstyrelsen. Vår första prioritet att få klartecken för nödflytt av intakta hytter till lämplig plats för detta. Så fort vi har mer information kommer vi gå ut med den här. Alla nödflyttar som görs på eget bevåg måste därför först förankras hos Badhytternas Vänner. Hoppas ni har förståelse för detta.

Som alla vet har varje badhyttsägare eget ansvar för sin hytt och kostnader i samband med flytt ombesörjs av den enskilda hyttsägaren.

Badhytternas Vänner har redan 2021 lämnat in en ansökan om planbesked för att få en liten, men för oss mycket viktig, ändring av detaljplanen. Anledningen till ansökan är, att om erosionen på västra skiftet blir så stor, att badhytterna inte får plats, så ska de få flyttas till annat skifte. Idag är detta inte möjligt. Vi väntar besked på vår ansökan tidigast i december. Uppdaterar er alla i detta forum så snart vi får besked.

På måndag kommer vi sätta upp en container på Parkvägens parkering för att underlätta för er som vill röja.

Glöm inte att spara era hyttnummer.