Uppdatering bryggan

Styrelsen har under söndagseftermiddagen haft ett möte där följande beslutades.

Vad beträffar uppröjning och insamling av diverse bryggdelar längst stranden beslutades det att föreningen tillsammans med Badhytternas vänner (BHV) kontaktar kommunen för att få information om vad kommunen kan bistå med och i vilken utsträckning tillstånd krävs för att köra ner på stranden med byggmaskiner.

Styrelsen beslutade även att gemensamt med BHV försöka genomföra en “strandstädardag” efter det att vi forslat bort de stora delarna av bryggan. Mer information om detta kommer senare.

Vad beträffar återuppbyggnaden av bryggan konstaterar styrelsen att det är ett stort projekt med flera delar så som konstruktion, finansiering, tillstånd, tidsplan, kommunikation mfl. För att hantera detta efterfrågar därför styrelsen intresserade personer som kan tänka sig ingå i en arbetsgrupp som kan ta sig an projektet tillsammans med styrelsen.

Viktigt är att gruppen består av många personer som kan dela på arbetsuppgifterna. Det gör arbetet mer lustfyllt och fler band knyts mellan medlemmar i området.

Är du intresserad av att hjälpa till, skicka ett mail till nybrygga@gmail.com.

(ni som redan anmält intresse i andra trådar vänligen skicka ett mail så har vi kontaktuppgifter)

Som ett första steg har styrelsen konsulterat en konstruktionsexpert inom området. En första besiktning av bryggan kommer förhoppningsvis ske nästa vecka. I syfte att skapa en förståelse för omfattningen av återuppbyggnaden.

Styrelsen ber att få återkomma med uppdaterad information längre fram.

Mvh

Styrelsen