Återplacering nybyggda badhytter

Badhytternas Vänner (BHV) har sökt dispens för återplacering av 11 nybyggda badhytter.

(2023-11-27). Vi har fått klartecken på 7 badhytter (50A, 105A, 113, 122, 125, 105B och 106A)

som berörs av tidigare dispens som går ut 2024-09-17. Viktigt att dessa hytter är återplacerade före detta datum. Innan placering göres skall BHV markera platsen. Det är mycket viktigt att placering sker korrekt. Länsstyrelsen har flygfoto på tidigare placering. Av resterande 4 hytter vill Länsstyrelsen ha kompletterande information om hytterna 101 och 506.Vi jobbar med att ta fram historik kring dessa hytter och räknar med att maila iväg denna information under vecka 22.

Gällande dispensen för hytterna på Mellan skiftet (Storvägen-Parkvägen) och hytt 146 som vi skickade in 2023-12-03 har vi fortfarande inte fått något svar. BHV har informerat berörda hyttägare direkt. Om något är oklart vänligen kontakta oss på bhv.badhytterna@gmail.com

Vänliga hälsningar

Föreningen Badhytternas Vänner