Badhytter

I april genomförde delar av styrelsen i Badhytternas vänner besiktning av alla badhytter  (Protokoll)

Överlag tycker vi att det ser fint ut! Glädjande kan vi konstatera att vi har reducerat antalet kontrollhytter från 8 till 4! Det finns ett antal hytter som fått anmärkning K i besiktningen, vilket står för ”Kontrollhytt” och innebär att hytten  ägnas särskild uppmärksamhet, vi ber er att åtgärda era anmärkningar snarast.

Ni som står som ägare för dessa hytterna ber vi kontakta oss i bhv.badhytterna@gmail.comsenast den1 juli 2024 om ni vill behålla er hytt och i så fall presentera en åtgärdsplan. Vi erinrar om bestämmelserna i *Tillståndsbeviset” och kommer att återkalla tillståndet om villkoren för detsamma ej uppfyllts (åtgärder vidtagits) senast den 1 augusti  2024.

Styrelsen för BHV är väl medvetna om att det av förklarliga skäl ännu inte funnits tid eller möjlighet att åtgärda de skador säsongens stormar orsakat flera av badhytterna på västra skiftet

Det råder en stor efterfrågan på hytter och om ni är intresserade av att sälja så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt då Badhytternas Vänner har en kölista med intresserade köpare som bor i området.

MVH Styrelsen