Städa på stranden i helgen!

Nu är de flesta hytterna på plats efter senaste stormen och NU är det dags att städa.

Det ligger mycket skräp från gamla hytter, brädor, leksaker och inte minst betongfundament på stranden. Vi behöver alla hjälpas åt att städa.

Om alla bär ner skräpet till stranden, dock inte näravattenkanten, så har Badhytternas Vänner (BHV) ordnat så att hjullastaren kör bort med skräpet till containern 

onsdag den 7/2 – fredag 9/2.

Vi vill påminn om att det är varje enskild hyttägares ansvar att städa upp efter sin hytt,

även gamla betongfundament.

Vänliga hälsningar

Föreningen Badhytternas Vänner

PS. BHV har försökt få hjälp från Länssstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen och kommunen.