Badhytterna

Den 14 oktober besiktades samtliga badhytter och protokollet från denna besiktning finner du genom att klicka här eller under fliken Föreningar – Badhytternas Vänner

Vi ber dig vänligen leta upp ditt hyttnummer och ta del av våra synpunkter. Vid underhåll av badhytten skall vi ha i åtanke att vi slipper arrendeavgift – nog så unikt i Sverige

Med vänliga hälsningar

Badhytternas Vänner

 

Parkering i Ljungskogen 2017

Området som Q-park kommer att bevaka 2017 har inte ändrats jämfört med 2016 (se karta nedan). Observera att även boendes fordon inom det aktuella området kan bötfällas. Engångstillstånd (tex vid större fest) kan rekvireras från någon styrelsemedlem i Vägföreningen. För mer information kontakta vagforeningen@ljungskogen.info.Qpark 2016

Kalendarium 2017

30/4 kl 20:00 Valborgsfirande Ljunghusens GK

17/6 kl 10:00 Bouleföreningens årsmöte vid Boulebanan

19/6 Tennisskolan Period 1

23/6  Midsommarfirande Sollidenplan

8/7 kl 11:00  Badhytternas Vänners årsmöte vid bastun

4/7 kl 18:00  Vägföreningen årsmöte Matsalen Ljungenskolan

17/7 Tennisskolan Period 2

22/7 kl 10:00 Bastuföreningens årsmöte vid bastun

10/7-4/8  Simskola

5/8  Ljungskogscupen i Tennis

5/8 kl 19:30  Strandfest på stranden

6/8 kl 11:00 Årsmöte Villaägareföreningen (Stranden)

6/8 kl 18:00 Musik vid bryggan

11/8 Tennis MOP cup

 —  15/6-15/8  Bygg- och spikförbud  —

Julhälsningar från Ljungskogens föreningar

I dagarna delar tomtenissarna i Vägföreningens styrelse ut julkort till alla boende med en önskan om att få in era epostadresser, gatuadress, fastighetsbeteckning samt badhyttsnummer. Maila era uppgifter till adressregister@ljungskogen.info så blir det lättare för oss att nå ut med information till er boende och, på sikt, även skicka fakturor per epost.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Ljungskogens styrelser

Klicka här för att se julkortet: Julakort_Vespa_Ny Julkortsbaksida 14 pdf Läs mer

Exploateringsplaner i Ljungskogen

AB Ljungskogens Strandbads exploateringsplaner.

AB Ljungskogens Strandbad äger stora delar av naturmarken inom Ljungskogen. Bolaget har många delägare, syskonen Johan Wall och Åsa Bonnier har ensam majoritet (61%) och därefter kommer ägare med namn som Frick, Cedervall, Hidemark och Linderoth.

Bolaget har, sedan ett par decennier, verkat för att ytterligare bebyggelse skall medges inom vårt område. Först diskuterades villabebyggelse på golfbanan (22 tomter), vilket efter olika turer inte blev av. Därefter skulle Bolaget ”kompenseras” med Örnvägsexploateringen (KF 1999), vilket stoppades av regeringen. Vellinge kommun markerade häromåret samma naturmark utmed Örnvägen som mark för bostadsbebyggelse i kommunens översikts-plan. Detta förslag utgick sedermera efter protester från oss boende. Örnvägsexploateringen får nu betraktas som slutgiltigt skrinlagd för överskådlig framtid.

Under 2013 har Bolaget fått s.k. positivt planbesked från kommunen för två villafastigheter mot Kinells väg, på Solidenplan, mot golfklubbens parkering, (där vi firar midsommar). Detta beslut är inte juridiskt bindande. Det krävs detaljplan innan fastigheterna kan bildas, en process på kanske ett par år, om bolaget väljer att gå vidare. En större utbyggnad på 50 – 90 bostäder norr om väg 100, vid Opus området och Svanjaktsvägen, har också beviljats positivt planbesked.

Konsultfirman Sweco har på Bolagets uppdrag låtit utreda ytterligare förtätningsmöjligheter inom vårt område; ”Utveckling av Ljungskogenområdet”. Bolaget har under våren 2014 inkommit med ett förslag till kommunen som föreslår 24 nya villatomter på olika platser inom området. De är belägna på mark som är detaljplanelagd som naturmark och förutsätter ibland flyttning av vägar, t.ex. delar av Berghs väg och Duvstråket.

Kommunen har ännu inte inte tagit ställning till dessa 24 tomter.

Vilka planer Bolaget har för resterande naturmark inom Ljungskogen är inte känt, men de senaste årens mycket offensiva exploateringsplaner är oroande och skulle innebära stora förändringar för området såsom vi idag känner det.

För ytterligare information hänvisas till Väg- och Villaägare-föreningens hemsidor, där även synpunkter kan lämnas.

För Väg- och Villaägareföreningen

Per Fredrik von Platen

Dokument från kommunen:

Ansökan Ljunghusen 11-1.pdf

Tjänsteskrivelse, Ljunghusen 11-1.pdf

KS 2013-11-19.pdf

ÖP 2010 Program, Karaktärsomr V.pdf Läs mer