Badhytterna

Den 15 maj genomförde delar av styrelsen i Badhytternas vänner besiktning av alla badhytter. Överlag tycker vi att det ser fint ut! Dock finns det ett 20 tal hytter som fått anmärkning i tidigare besikningar K vilket står för ”Kontrollhytt” och har inneburit att hytten har ägnats särskild uppmärksamhet. men som ännu inte åtgärdats. Vi ber er som står som ägare för dessa hytterna att kontakta bhv.badhytterna@gmail.com senast den 30 juli 2022. Vi erinrar om bestämmelserna i ”Tillståndsbeviset” och kommer att återkalla tillståndet om villkoren för detsamma ej uppfyllts (åtgärder vidtagits) senast den 31 augusti 2022.

Det råder en stor efterfrågan på hytter och om ni är intresserade av att sälja så kan vi hjälpa till att förmedla kontakt då Badhytternas Vänner har en kölista med intresserade köpare som bor i området.

Byggförbud

Under tiden 15/6-15/8 råder byggförbud i Ljungskogen.  

Vid dispens från byggförbudet läggs information upp på här på hemsidan

Således innebär det att om information om dispens för fastighet inte finns upplagd här på vår hemsida har fastigheten inte erhållit dispens av Ljungskogens Strandbads Villaägareförening”.

Vi hänvisar ev frågor till villa@ljungskogen.info

Höstbesiktning av badhytterna.

Hej,
Söndagen den 9 oktober så gjorde vi i Badhytternas Vänner höstbesiktning av badhytterna.

Vi var fyra i styrelsen som gemensamt kontrollerade varenda hytt. Besiktningsprotokollet
finner du under fliken Badhytternas Vänner.

En del hyttägare kommer att höra ifrån oss via brev/mail. I första hand de hytter som är i
mycket dåligt skick, dvs ”Kontrollhytter” men även de hytter som ser ut att inte användas.

Vi har ca 35 fastighetsägare i området som vill köpa en hytt. Ni som inte använder hytten
och vill sälja vänligen hör av er till oss bhv.badhytterna@gmail.com

Följande hytter är olåsta! Hytterna nr 2, 25B, 40, 105B och 448.
Vänligen åtgärda detta omgående.

Bästa hälsningar
Föreningen Badhytternas Vänner

Besiktning av Badhytter

Lördagen den 9 oktober kl 11.00 är det dags för höstens besiktning av våra badhytter.

Vi hoppas att så många som möjligt har utnyttjat den fina sommaren och renoverat sina badhytter. Stora delar av styrelsen genomför besiktningen som avslutas med fika vid bastun.

De badhytter som fortfarande är i dåligt skick kommer att få mail/brev från oss. Vi har fått avisering om att några badhytter kommer att rivas i början av nästa år och ersättas med nya.

Snickerifirman Kent Andersson i Vellinge har fått flera av dessa uppdrag. Det är viktigt att hytterna är försedda med nummer. Det underlättar vår besiktning. Behöver du nya nummer – vänligen maila oss bhv.badhytterna@gmail.com

Spängerna

Förutom badhytterna så kommer spängerna mellan badhytterna att besiktigas. Vi hoppas på ett samarbete med Villaägareföreningen. Vi återkommer med information efter besiktningen.

Vi önskar er en skön höst

/Föreningen Badhytternas Vänner

Simborgarmärket 4/8 kl 13.00

Även i år kommer vi tillsammans att arrangera möjlighet att ta Simborgarmärket. Alla barn och vuxna är välkomna till Västra Kanalbryggan onsdagen den 4:e augusti kl 13.00.
Efter avlagt prov finns det möjlighet att köpa Simborgarmärket och Villaägareföreningen bjuder på bullar kaffe eller saft. Vi hoppas på stort deltagande!

Med vänlig hälsning, Villaägareföreningen 😀

Strandfesten inställd

Efter diskussion i styrelsen har vi beslutat att ställa in årets strandfest. Vi har vridit och vänt på de nya rekommendationerna och kan inte riktigt se hur vi skulle kunna genomföra festen på ett säkert sätt.
Vi siktar på en strandfest delux nästa år.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Strandbadens Villaägarförening